VSL Implements SAP Business ByDesign to manage all processes
VSL implements Cloud ERP solution SAP Business ByDesign
28 januari 2017 
in News

VSL implements Cloud ERP solution SAP Business ByDesign

Quick start by using Best Practice delivers more than expected results

 • Innovate with standard solutions versus customized solutions
 • Easily respond to market developments
 • Switch to Cloud ERP without any obstacles
 • Process approach leads to successful implementation
 • Benefits of one integral ERP solution directly measurable
 • With SAP Cloud ERP ready for the future

Scheer Netherlands implements SAP Cloud ERP at VSL

It was early 2016, when VSL launched a project to innovate their organization, processes and systems with SAP Business ByDesign, the Cloud ERP application of SAP. The main challenge is to switch from various (customized) applications to a standard solution and improve the efficiency of business processes.

The involved project managers:

Daniel Bos – Deputy Manager Calibration & Reference Material and Project Manager of the VSL Cloud ERP Implementation Project

Marc Pieksma – Scientific Program Manager

Diederik van Duuren – Project Manager Scheer Netherlands

Read the full reference story about the implementation of SAP Cloud ERP’s solution at VSL.

 

Quickstart op basis van Best Practice levert meer dan verwacht resultaat op

 • Werken met standaard oplossingen versus maatwerk
 • Eenvoudig reageren op marktontwikkelingen
 • Overstappen naar Cloud ERP zonder hindernissen
 • Succesvolle implementatie  door procesbenadering
 • Voordelen van één integrale ERP-oplossing direct meetbaar
 • Met SAP Business ByDesign klaar voor de toekomst

Scheer Nederland implementeert SAP Business ByDesign bij VSL

Begin 2016 is VSL een project gestart om de organisatie, processen en systemen te innoveren met SAP Business ByDesign, de integrale Cloud ERP-applicatie van SAP. De voornaamste uitdaging is de overstap van verschillende (maatwerk) applicaties naar een standaardoplossing en de verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsprocessen.

Aan het woord zijn:

Daniel Bos – Adjunct-manager Kalibratie & Referentiematerial en Projectleider van het VSL Cloud ERP Implementatie project

Marc Pieksma – Wetenschappelijk Programmamanager

Diederik van Duuren – Projectmanager Scheer Nederland

Ga verder naar het artikel over de implementatie van SAP Business ByDesign bij VSL.


Over VSL

VSL Dutch Metrology InstituteVSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid dé nationale meetstandaarden en levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving.

VSL levert ultieme meetnauwkeurigheid en herleidbaarheid naar (inter)nationale meetstandaarden en beheert en ontwikkelt de Nederlandse standaarden. Onbetwiste kwaliteit en kennisontwikkeling zijn hiervoor essentiële voorwaarden.

Als vast onderdeel van de bedrijfsvoering werkt VSL aan de continue kwaliteit van de processen. Hiervoor worden accreditaties onderhouden. Daarnaast neemt VSL deel aan internationale vergelijkingen, de zogeheten Key Comparisons.

Meer informatie over VSL is hier te vinden.

Over Scheer

Scheer GmbH is in 2012 ontstaan uit de fusie tussen Scheer Management GmbH en IDS Scheer Consulting GmbH. Scheer staat bekend om zijn bijzondere aandacht voor sectorspecifieke ondersteuning en begeleiding van de bedrijven in hun digitale transformaties. Scheer Group heeft vestigingen in Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Turkije en Saoedi-Arabië.
Meer informatie over Scheer GmbH en Scheer Nederland.

About the author
Diederik has been involved in various SAP implementations since 1995 in the role of process, project and integration manager for both Dutch and International organizations. In addition to its product knowledge of SAP ECC, S/4HANA Cloud and SAP Business ByDesign, Diederik has extensive expertise focused on Professional Services, Manufacturing, Consumer Products and Food & Beverages. Clients include: CSM (Europe), PepsiCo (Western Europe) / Duyvis / Quaker, FrieslandCampina, Essent, Heineken International, Philips, Hoya (Europe) and VSL. Customers value Diederik in particular for its strong process focus and its ability to translate the approach into well-functioning Global Templates and Best Practice Scenarios.
10 Years SAP Public Cloud Partner